Chardonnay, Frentana

502

Chardonnay, Frentana - Abruzzo - 100% Chardonnay uden fadlagring. 12,7% vol.

DKK 47,20